محصولات و خدمات گروه شرکتهای فنی و مهندسی هُـرم

نماینده انحصاری تجهیزات ابزار دقیق Sick ،Ctc ،Testo ،Fluke, ifm

شرح خدمات و محصولات:

محصولات شامل:

Position sensors
• Inductive sensors سنسور القایی
• Capacitive sensors سنسور خازنی
• Magnetic sensors سنسور مغناطیسی
• Cylinder sensors سنسور سیلندری
• Ultrasonic sensors سنسور آلتراسونیک
• Photoelectric sensors سنسور فوتوالکتریک یا نوری
• Photoelectric fork sensors / angle sensors سنسور فوتوالکتریک زاویه ای و فورک
• Laser sensors سنسور لیزری
• Distance sensors سنسور فاصله ای
• Fibre optic sensors and amplifiers سنسور فایبر اپتیک
• Photoelectric sensors for specific applications سنسور فوتوالکتریک جهت کاربردهای خاص و ویژه
• Touch sensorsسنسور های لمسی
• Feedback systems for valves and valve actuators
• Switching amplifiers

Sensors for motion control
• Encoders انکودر
• Speed sensors سنسور سرعت
• Inclination sensors سنسور شیب
• Systems for evaluation of standard signals سیستم های ارزیابی سیگنال های استاندارد
• Systems for signal conversion سیستم های تبدیل سیگنال
• Signaling and display systems سیستم های سیگنالینگ و نمایشگر
• Pulse evaluation systems سیستم های ارزیابی پالس
• Sensors for conveyor monitoring سنسورها برای نظارت و مانیتورینگ نوار نقاله

Industrial imaging
• Vision sensors سنسورهای ویژن
• 3D sensorsدوربینهای سه بعدی
• 3D cameras دوربینهای سه بعدی
• Illumination یونیتهای روشنایی

Safety technology
• Fail-safe inductive sensors سنسورهای القایی محافظتی
• Safety light curtains سنسورهای پرده نوری محافظتی
• Safety light grids سنسورهای پرده نوری محافظتی
• Safety relays رله های محافظتی
• Safety controllers کنترل های محافظتی
• AS-Interface Safety at Work
• RFID-coded and magnetically coded safety sen

Process sensors
• Pressure sensors / Vacuum sensors سنسور فشار / وکیوم
• Flow sensors / flow meters فلومتر / فلوسنسور
• Level sensors سنسورهای سطح سنج
• Temperature sensors سنسورهای دمایی
• Signal evaluation systems سیستمهای ارزیابی سیگنال
• Feedback systems for valves and valve actuators سیستمهای فیدبک برای ولوها و اکچویتورها
• Analytical sensor سنسورهای آنالیز هدایت الکتریکی و آنالیز رطوبت موجود در هوا و روغن

Industrial communication
• AS-Interface masters
• Industrial SmartSPS controllers
• AS-Interface power supplies and monitors
• AS-Interface I/O modules
• AS-Interface systems and sensors
• AS-Interface Safety at Work
• AS-Interface for hazardous areas
• Fieldbus components
• Apps
• AS-Interface wiring technology

IO-Link
• IO-Link masters
• IO-Link modules
• IO-Link devices
• IO-Link position sensors
• IO-Link sensors for motion control
• IO-Link process sensors
• IO-Link Identification systems
• IO-Link software
• IO-Link accessories / connection technology
• IO-Link starter kits

Identification systems
• RFID 125 kHz
• RFID 125 kHz with AS-Interface
• RFID 13.56 MHz
• RFID UHF
• 1D/2D code readers

Condition monitoring systems
• Systems for vibration monitoring and diagnostics سیستم جهت مانیتور ارتعاشات
• Flow meters for compressed air فلومتر هوای فشرده
• Flow meters for water فلومتر آب
• Systems for oil quality monitoring سیستمهای کنترل کیفی روغن
• Pulse evaluation systems سیستم های ارزیابی پالس
• Systems for evaluation of standard signals سیستم های ارزیابی سیگنال های استاندارد
• Signalling and display systems سیستم های سیگنالینگ و نمایشگر
• Systems for signal conversion سیستم های تبدیل سیگنال

Systems for mobile machines
• Controllersکنترلر ها
• I/O modules ماژول های ورودی و خروجی
• Units for operation and monitoring
• Cameras for mobile applications
• Diagnostic and service units
• Signal converters مبدلهای سیگنال
• Sensors for mobile machines

Connection technology
• Industrial applications / factory automation
• Use in machine tools, coolants and lubricants
• Use in wet areas and in the food and beverage industry
• Use in welding applications
• Use in mobile and robust applications
• Use in hazardous areas

Software
• Parameter setting and operating software
• OPC server software
• Programming software
• Apps
• Condition monitoring and energy consumption analysis

Power supplies
• 24 V DC power supplies
• AS-Interface power supplies
• Switching amplifiers
• Electronic 24 V DC circuit breakers

Accessories
• Accessories for position sensors
• Accessories for magnetic sensors
• Accessories for cylinder sensors
• Accessories for ultrasonic sensors
• Accessories for photoelectric sensors
• Accessories for laser sensors
• Accessories for distance sensors
• Accessories for fibre optic sensors
• Accessories for touch sensors
• Accessories for valve feedback systems
• Accessories for encoders
• Accessories for vision sensors
• Accessories for 3D sensors and cameras
• Accessories for safety light grids and curtains
• Accessories for process sensors
• Accessories for AS-Interface
• Accessories for identification systems
• Accessories for vibration monitoring systems
• Accessories for signalling and display systems
• Accessories for control systems
• Device protection
• Spare parts

برند sick
Analyzer solutions
• CEMS solutions
• Process solutions

Automation light grids سیستمهای پرده نوری
• Measuring automation light grids سیستمهای پرده نوری
• Switching automation light grids سیستمهای پرده نوری

Capacitive and magnetic proximity sensors سنسورهای پراکسی مغناطیسی و خازنی
• Capacitive proximity sensors سنسورهای خازنی
• Magnetic proximity sensors سنسورهای مغناطیسی

Detection and ranging solutions
• 2D LiDAR sensors
• 3D LiDAR sensors
• Radar sensors سنسور های راداری

Distance sensors
• Displacement measurement sensors سنسورهای فاصله سنج
• Mid-range distance sensors سنسورهای فاصله سنج رنج متوسط
• Linear measurement sensors سنسورهای فاصله سنج خطی
• Long range distance sensors سنسورهای فاصله سنج رنج بالا
• Ultrasonic sensors سنسورهای آلتراسونیک
• Optical data transmission
• Position finders سنسورهای موقعیت یاب
• Dust Measuring Devices سیستمهای اندازه گیری غبار
• Scattered light dust measuring devices تجهیزات اندازه گیری غبار
• Transmittance dust measuring devices تجهیزات ترنسمیتر اندازه گیری غبار
• Gravimetric dust measuring devices تجهیزات گرانشی اندازه گیری غبار

Encoders
• Incremental encoders انکودر اینکریمنتال (افزایشی)
• Absolute encoders انکودر ابسولوت (مطلق)
• Safety encoders انکودرهای سیفتی (محافظتی)
• Wire draw encoders انکودرهای وایر دراو
• Measuring wheel encoders
• Linear encoders

Fiber-optic sensors and fibers

Flow measurement technology
• Gas flow measuring instruments تجهیزات فلومتر گاز
• Gas flow meters فلومتر گاز
• Liquid flow measuring instruments تجهیزات فلومتر آب
• Liquid flow meters فلومتر آب
• Flow metering systems سیستمهای فلومتری
• Solids flow measuring instruments تجهیزات فلومتری مواد جامد
• Digital flow solutions

Fluid sensors
• Level sensors سنسور سطح سنج
• Pressure sensors سنسور فشار
• Temperature sensors سنسور دما
• Flow sensors سنسور فلو

Gas Analyzers
• Gas transmitters ترنسمیترهای گاز
• In-situ gas analyzers آنالایزرهای گاز
• Extractive gas analyzers آنالایزرهای گاز اکسترکتیو

Identification solutions
• Image-based code readers
• Fixed mount bar code scanners
• Mobile hand-held scanners
• RFID
• Magnetic-coded identification

Inductive proximity sensors

Inertial sensors
• Inclination sensors سنسورهای شیب
• Dynamic inclination sensors سنسورهای شیب داینامیک

Integration products
• Sensor Integration Machine
• Sensor Integration Display
• 4DproConnectivity
• Data Integration Machine
• Sensor Integration Gateway

Localization solutions
• Line guidance and grid localization
• LiDAR localization

Machine vision
• 2D machine vision
• 3D machine vision

Magnetic cylinder sensors سیستمهای سیلندری مغناطیسی

Motor feedback systems سیستمهای موتورفیدبک
• Motor feedback systems rotary HIPERFACE DSL سیستمهای موتورفیدبک روتاری
• Motor feedback systems rotary HIPERFACE سیستمهای موتورفیدبک روتاری
• Motor feedback systems rotary incremental سیستمهای موتورفیدبک اینکریمنتال
• Motor feedback systems linear HIPERFACE® سیستمهای موتورفیدبک خطی
• Motor feedback systems rotary incremental with commutation سیستمهای موتورفیدبک اینکریمنتال

Opto-electronic protective devices
• Safety laser scanners لیزر اسکنر محافظتی
• Safety light curtains پرده نوری محافظتی
• Safe radar sensors سنسور رادار محافظتی
• Safety camera systems سیستهای دوربین محافظتی
• Multiple light beam safety devices
• Single-beam photoelectric safety switches سوییچ های ایمنی فتوالکتریک
• Mirror columns and device columns
• Upgrade kits for opto-electronic protective devices

Photoelectric sensors

Registration sensors
• Contrast sensors سنسورهای کنتراست
• Color sensors سنسورهای تشخیص رنگ
• Luminescence sensors سنسورهای لومینوسنس
• Glare sensors سنسورهای تشخیص سطح براق
• Fork sensors سنسورهای فوتوالکتریک فورک (چنگکی)
• Register sensors
• Array sensors
• Pattern sensors

Safety switches
• Non-contact safety switches سوییچ های ایمنی غیر تماسی
• Safety locking devices تجهیزات قفل محافظتی
• Safety command devices تجهیزات فرمان محافظتی
• Electro-mechanical safety switches سوییچ های ایمنی الکترومکانیکی
• Mechanical bolts for safety switches پیچهای ایمنی برای سوییچ های محافظتی

Safety systems and solutions
• Safety systems سیستمهای ایمنی
• Safety solutions راه حل های ایمنی

sens:Control – safe control solutions
• Safe series connection کانکشن های ایمنی
• Safety controllers کنترل های ایمنی
• Safety relays رله های ایمنی

System solutions
• Robot guidance systems سیستمهای هدایت رباط
• Track and trace systems سیستمهای ردیابی و تریسینگ
• Driver assistance systems سیستمهای کمک راننده
• Object detection systems سیستمهای تشخیص اشیا
• Profiling systems
• Security systems سیستمهای امنیتی
• Liquid analysis systems سیستمهای آنالیز آب
• Gateway systems سیستمهای گت وی
• (Continuous emission monitoring systems (CEMS
• (Process gas analyzer systems (PGA سیستمهای آنالایزر گاز
• Quality control systems سیستمهای کنترل کیفی
• Flow metering systems سیستمهای فلومتری
• Traffic sensors سنسورهای ترافیک
• Tunnel Sensors سنسورهای تونل
• Over height detectors سنسورهای ارتفاع
• Visual range measuring devices سنسورهای اندازه گیری گستره دید