تجهیزاتی که می توان تامین نمود

سنسورهای نوری
سنسورهای پراکسیمیتی القایی

سنسورهای پراکسیمیتی خازنی

سنسورهای پراکسیمیتی مغناطیسی

سنسورهای نوری

منابع تغذیه، نمایشگر و کنترلرها

سنسورهای فشار

سنسورهای دما

سنسورهای فلو

سنسورهای اندازه گیری ارتفاع

سنسورهای خلا

سنسورهای اندازه گیری لرزش

ماژولهای ورودی و خروجی

کنترلرهای CAN Bus

مبدلهای سیگنال

سنسورهای CAN Bus

فتوالکتریک دوطرفه

فتوالکتریک رفلکتوری

فتوالکتریک پراکسیمیتی

سنسورهای فیبر نوری

سنسورهای کنتراست و رنگ

سنسورهای فاصله

سنسورهای کنترل دور

سنسورهای مادون قرمز

دماسنج تفنگی

ترموگراف

رطوبت سنج

باد سنج

سرعت سنج

 

Position sensor

Fluid sensor

Inductive proximity sensor

Capacitive proximity sensors

Magnetic proximity sensors

Efector dualis

Efector octavis

Vibration

Encoder

Power supplies

Pressure sensor

Optic sensor

Distance  sensor

Level switch

Level meter

Ultrasonic sensor

Temperature sensor

Flow switch

Flow transmitter

Scanner

Relay

vision

IR sensor

نظر شما